Urbex

Urban exploring, afgekort urbex of UE, is het bezoeken en fotograferen van verlaten gebouwen en omgevingen die doorgaans voor het publiek niet opengesteld zijn. De term urban exploring is Engels en betekent letterlijk verkennen van het urbane (=stedelijke) maar het kan zich net zo goed op het platteland afspelen.

Deze locaties zie ik het liefst ongerept, ofwel: de locatie zoals deze ooit is achtergelaten.